Keywords
 
หมวดข้อมูล >> สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับงานก่อสร้าง  >> งานก่อ  >> วัสดุผสมงานก่อ >>
   
งานแสดงสินค้า
พิมพ์หน้านี้ Click
ส่งให้เพื่อน Click

 
ติดต่อ :
ที่อยู่ :
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ประเทศ : Thailand
รหัสไปรษณีย์ : 10120
โทร : +66 2 213 1039
อีเมลล์ : marketing@tpipolene.com
เว็บไซต์ : www.tpipolene.co.th
ร้านค้า : http://masterformat.builderclick.com/tpipolene
รายละเอียดเพิ่มเติม :
Brand Info : TPI

ชื่อสินค้า :

TPI

รหัสสินค้า :
รหัส CSI : 04 27 00
ราคา :
คุณสมบัติ :
รายละเอียด : ในอดีตปูนซีเมนต์มีผู้ผลิตเพียง 3 ราย มีกำลังการผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ ใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศที่เพิ่มมาก ขึ้นทุกปี รัฐบาลได้พยายามช่วยแก้ไขปัญหาทุกวิถีทาง ท้ายสุดจึงมีมติให้้ผู้สนใจลงทุนสามารถก่อสร้างโรงงาน ผลิตปูนซีเมนต์เพื่อแก้ไข ปัญหาระยะยาว ปี 2533 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ได้เริ่มก่อสร้าง โรงงานผลิตปูนซีเมนต์์แห่งแรกที่จังหวัดสระบุรี มีกำลังการผลิต 2.5 ล้านตันต่อปีปี 2537 โรงปูนซีเมนต์แห่งที่ 2 ได้แล้วเสร็จ ทำให้การผลิตสูงเป็นทวีคูณ คือ 5 ล้านตันต่อปี และในปี 2539 ได้เปิดโรงปูนซีเมนต์แห่งที่ 3 ทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 8.5 ล้านตันต่อปี ในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการเปิดโรงปูนซีเมนต์แห่งที่ 4 เพิ่มกำลังการผลิตเป็น 12 ล้านตันต่อปี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
Keyword :
 

ปูน TPIUsername
Password
Forget Register